Välkommen till OlaviaGruppen

vi utvecklar fastigheter och företag

Fastigheter

OlaviaGruppen förädlar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter inom främst Öresundsregionen.


Företagsutveckling

OlaviaGruppen verkar som samarbetspartner och investerare vid företagsutveckling.

Logistik

OlaviaGruppen erbjuder flexibla logistiklösningar i modernt lagerhus via dotterbolaget Olavia Logistik AB


Olavia AB

Box 85

261 22 Landskrona 

Info@olavia.se


+46 70 582 29 72

+46 70 519 00 26